Nowy
Wyszukiwanie wizualne
Zrób zdjęcie lub prześlij obraz, aby znaleźć podobne dywaniki

Konkurs na najlepszy projekt RugVista!

FINALIŚCI 2021 - ZAGŁOSUJ I WYGRAJ

WAVES - Kamila Dzierzgowska

Polska

Polska

A popular concept must defend itself with perfect workmanship - so as to break through dozens or even hundreds of similar works. The sun, sky and green theme is one of the most common, but still one of the most popular. It is worth betting on proven patterns, leading them to perfection.
Popularna koncepcja musi bronić się doskonałym wykonaniem-tak by przebić się pośród dziesiątek, a niekiedy nawet setek podobnych dzieł. Motyw słońca, nieba i zieleni jest jednym z najpowszechniejszych, ale jednocześnie nadal jednym z najpopularniejszych. Warto stawiać na sprawdzone wzorce, doprowadzając je do doskonałości.

O Kamila Dzierzgowska

Kamila Dzierzgowska - a 31-year-old architect from Makow Mazowiecki a small town near Warsaw. She specializes in acrylic painting, mainly silhouettes of animals. Her works are based on combining many geometric figures in different colors. The passion for architecture was born during her stay in Lyon.
Kamila Dzierzgowska - 31-letnia inżynier architekt z Makow Mazowiecki, małej miejscowości niedaleko Warszawy.
Specjalizuje się w malowaniu metodą akrylową, głównie zwierząt. Jej prace bazują na łączeniu wielu geometrycznych figur w różnych kolorach. Pasja do architektury narodziła się podczas jej pobytu w Lyonie.